In het algemeen gesproken dient de heilige olifant als symbool voor kracht en trouw. Maar ook voor goede herinnering, geduld. En daarnaast voor verstandigheid en huwelijkstrouw.

Vooral in het hindoeïsme speelt de olifant een vooraanstaande rol. Hij is er het symbool van de kracht van de heilige wijsheid. Maar ook van verstandigheid. En ook van koninklijke waardigheid en onoverwinnelijke macht; daarnaast van lang of eeuwig leven, onsterfelijkheid en de overwinning op de dood.

Er zijn meerdere goden met de heilige olifant verbonden. Ganesha, de god van de schrijfkunst en de wijsheid, wordt afgebeeld met een olifantenkop. Indra, de behoeder van het oosten, rijdt op een witte olifant. Maar ook de hele wereld wordt gedragen door olifanten.