Heilige Olifant

In het algemeen gesproken dient de olifant als symbool voor kracht, trouw, goede herinnering, geduld, verstandigheid en huwelijkstrouw.

Vooral in het hindoeïsme speelt de olifant een vooraanstaande rol: hij is er het symbool van de kracht van de heilige wijsheid, van verstandigheid, van koninklijke waardigheid en onoverwinnelijke macht; daarnaast van lang of eeuwig leven, onsterflijkheid en de overwinning op de dood.

Er zijn meerdere goden met olifanten verbonden: Ganesha, de god van de schrijfkunst en de wijsheid, wordt afgebeeld met een olifantenkop; Indra, de behoeder van het oosten, rijdt op een witte olifant, en de hele wereld wordt gedragen door olifanten.

Het symbolisme van de olifant

In het Boeddhisme is de olifant heilig, omdat het een witte olifant was die de geboorte van de Boeddha aankondigde. Hij symboliseert ook de onthechting van de boddhisattva (= boeddhistische monnik die de verlichting heeft bereikt). De olifant symboliseert geduld, liefde en goedheid.

Bij de Chinezen staat de olifant voor scherpzinnig verstand, energie en oppermacht. Bij de Grieken en Romeinen is de olifant een attribuut van de god Mercurius, en verzinnebeeldt intelligentie. Bij de christenen tenslotte komt hij weinig voor, maar waar dat wel het geval is, ziet men er een beeld van Christus in, die met zijn voeten de vijandige slang van de duivel vertrapt. In middeleeuwse geschriften geldt hij ook als zinnebeeld van de kuisheid, omdat men meende dat hij zich gedurende de twee jaar dat het wijfje een jong in haar schoot draagt, afziet van geslachtsverkeer.
Bron: heilignet